VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Rekonstrukcija ēkai ar kadastra Nr. 8042002113001 un siltināšana VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkām Drukāt E-pasts

VSAC "Vidzeme" informē, ka organizē atklātu konkursu "Rekonstrukcija ēkai ar kadastra Nr. 8042002113001 un siltināšana VSAC „Vidzeme” filiāles „Allaži” ēkām", identifikācijas Nr. VSAC "Vidzeme" 2015/20.

Pretendenti piedāvājumu var iesniegt, katru  darba dienu no 8:00 līdz 16:30, VSAC „Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts „ Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2015. gada 25.augustam plkst.11:00, vecākās lietvedes kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.

Piedāvājuma atvēršana notiks VSAC „Vidzeme” Rūjienas novada Jeru pagastā Iepirkuma komisijas sanāksmē, 2015. gada 25.augustā plkst.11:00.

Pieprasījumu par papildu informāciju piegādātājs var sūtīt pa e-pastu:  dana.alpeusa@vsacvidzeme.gov.lv vai nosūtot vēstuli pa pastu VSAC „Vidzeme”, pansionāts „ Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234,  bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.