VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Būvdarbu būvuzraudzība KPFI projektā "Kompleksi risinājumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrām VSAC "Vidzeme" filiāles "Ropaži" ēkām Drukāt E-pasts

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme" informē, ka organizē iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā „Būvdarbu būvuzraudzība KPFI projektā "Kompleksi risinājumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrām VSAC "Vidzeme" filiāles "Ropaži" ēkām"", Iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Vidzeme” 2014/29/KPFI.

Projekts tiek īstenots atbilstoši KPFI projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai VSAC “Ropaži” ēkās” un Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” nolikums”

Pretendenti piedāvājumu var iesniegt katru  darba dienu no 8:00 līdz 16:30, VSAC „Vidzeme”, pēc adreses: pansionāts „ Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV-4234, līdz 2014. gada 29. jūlijam, plkst.11:00,  Vecākās lietvedes kabinetā iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā.