VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Pakalpojumi Drukāt E-pasts

VSAC „Vidzeme” sniegtie pakalpojumi

Grupu māja/dzīvokļi „Saulrīti”

   Pastāvīgās uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīgās attīstības traucējumiem zinošu profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas. Grupu māja (dzīvoklis) nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Viens no grupu dzīvokļa (mājas) darbības mērķiem ir attīstīt klientu līdz līmenim, kad šis cilvēks var uzsākt patstāvīgu dzīvi. Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojumu speciālistu galvenie uzdevumi: sniegt atbalstu un padomu; mācīt konkrētas sociālās prasmes; apkopot informāciju par klientu; sekmēt nodarbinātību un patstāvību orientēties savā sociālajā apkārtnē; palīdzēt plānot finanses, brīvo laiku; nepieciešamības gadījumā aprūpēt klientu.

Pusceļa māja- „Ropaži”, „Rūja”

   Pusceļa mājas pakalpojuma mērķis - veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām.

Filiāles „Ropaži”, „Rūja”, „Valka”

   Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Institūcijas mērķis ir sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, tādējādi nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 338 „Prasības pakalpojumu sniedzējiem”. Institūcijas darbības mērķa īstenošanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  • nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar individuālajām vajadzībām atbilstošu aprīkojumu un inventāru; apgādāt klientu ar veļu, apģērbu un apaviem un personīgās higiēnas priekšmetiem;
  • organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības stāvokli;
  • nodrošināt klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
  • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām, fiziskajam un garīgajam stāvoklim;
  • nodrošināt klientiem iespēju iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, atbilstoši interesēm un veselības stāvoklim;
  • veicināt sociālo kontaktu veidošanu un saglabāšanu klientiem ar viņu tuviniekiem un sabiedrību;
  • nodrošināt klientiem pieeju informācijai par cilvēktiesību ievērošanu, izmaiņām likumdošanā, institūcijas darbību un citiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
  • veikt pasākumus, lai nodrošinātu klientiem tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības;
  • pēc klienta vēlēšanās nodrošināt ar garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;
  • regulāri veikt pasākumus centra sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai.


 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.