VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

VSAC "VIDZEME" Drukāt E-pasts

Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme” darbības mērķis - sniegt klientiem sociālos pakalpojumus un sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, tādējādi nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

VSAC "Vidzeme” darbības mērķa īstenošanai izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību, kas iekārtota ar individuālajām vajadzībām atbilstošu aprīkojumu un inventāru;
 • apgādāt klientu ar veļu, apģērbu un apaviem un personīgās higiēnas priekšmetiem;
 • organizēt racionālu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības stāvokli;
 • nodrošināt klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību un viņu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi;
 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pasākumus atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām, fiziskajam un garīgajam stāvoklim;
 • nodrošināt klientiem iespēju iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs, atbilstoši interesēm un veselības stāvoklim;
 • veicināt sociālo kontaktu veidošanu un saglabāšanu klientiem ar viņu tuviniekiem un sabiedrību;
 • nodrošināt klientiem pieeju informācijai par cilvēktiesību ievērošanu, izmaiņām likumdošanā, institūcijas darbību un citiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
 • veikt pasākumus, lai nodrošinātu klientiem tiesības uz privāto dzīvi, dzīvojamās telpas un korespondences noslēpumu, personas neaizskaramību un citas cilvēka pamattiesības;
 • pēc klienta vēlēšanās nodrošināt ar garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;
 • regulāri veikt pasākumus centra sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un uzlabošanai.

VSAC "Vidzeme” un tā filiāles (Rūja, Ropaži, Valka) īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem ).

Kārtība, kādā I un II grupas invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem var saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem

Kārtība, kādā I un II grupas invalīdi ar smagiem garīga rakstura traucējumiem var saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās nosaka Ministru kabineta 21.04.2008..noteikumi Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.288).

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jāgriežas tās pašvaldības sociālajā dienestā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta, un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • rakstisks iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, funkcionālo spēju traucējumu un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (MK noteikumu Nr.288.1.pielikums) un vai redzes traucējumiem, ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vai redzes traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem).

Lēmuma par sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību pieņemšana

Pašvaldības sociālais dienests:

 • desmit darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas izskata iesniegtos dokumentus,
 • izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanas izvirzītajiem kritērijiem;
 • sniedz atzinumu par valsts apmaksāta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību,
 • iesniegto dokumentu oriģinālus kopā ar atzinumu mēneša laikā nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra desmit darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanu vai atteikumu un piecu darba dienu laikā rakstiski informē par to dokumentu iesniedzēju un pakalpojuma pieprasītāju par pieņemto lēmumu.

 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.